Miljöpolicy


För att klara av våra åtaganden skall vi:


  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
  • Papper, wellpapp, plastförpackningar ska sorteras och lämnas in i kärl på miljöstation
  • Från produktionen ska restbitar och metallspåner skickas för återvinning
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas
  • Informera och hjälpa våra kunder/leverantörer så att de tänker på miljöarbetet.
  • Samordna inköp för att på så sätt spara in onödiga transporter
  • Vid leverans till kund arbeta för att minimera restleveranser, vilket sparar på transporter
  • Höja kunskapen om miljöfrågor hos våra medarbetare