Kvalitétspolicy


För att klara av våra åtaganden skall vi:


  • Vara lyhörd för våra kunders behov och idéer, så att de ges möjlighet att vara konkurrenskraftiga inom sitt område.
  • Anstränga oss att uppfylla våra kunders behov och förväntningar på produktkvalité, leveranssäkerhet och personligt bemötande.
  • Bemöta våra kunder, partners och leverantörer på ett sätt som inger dem förtroende och tillit för vårt företag.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners på basis av en bedömning av deras förmåga att uppfylla våra krav.
  • I vårt marknadsarbete skapa en profil på vårt företag som kännetecknas av kvalitet.
  • Genom information och utbildning av vår personal uppnå en hög kvalitetsmedvetenhet och delaktighet i vårt kvalitetsarbete.
  • Tillse att vår personal har erforderlig kompetens.
  • Förhindra fel genom att varje medarbetare är sin egen kontrollchef.
  • Stimulera vår personal att ta initiativ till ständiga kvalitetsförbättringar.